Hastanemiz

Amaç ve Hedefler

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ-

1:SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak, Yeni hastanemizde hizmet birimlerinin eksikliklerini tamamlamak,optimal şartlarda çalışır duruma getirmek, Yoğun bakım, palyatif tıbbi hizmet birimlerinin açılması, çalışır duruma getirilmesi, Eksik olan uzman hekim kadrolarının tamamlanmasını sağlamak. Yataklı servislerde , faal olmayan servisleri çalışır duruma getirmek,hasta yatış oranlarını arttırmak, 

AMAÇ-2:HASTANE ALT YAPI,DONANIM,CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite ,verimlilik doğrultusunda gerek görülen tüm alt yapı,cihaz,donanım eksikliklerini gidermek, Engelli hastalara yönelik bina düzenlemelerini yapmak, Mevcut kullanılır cihazların tamir,bakım ve kalibrasyonlarını yapmak, 

AMAÇ-3:HASTANEDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK, Hastanenin elektrik su tüketimini azaltmay a yönelik düzenlemeler yapmak, Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlamak, Personelin ve doktorların boş vakitlerinde ve öğle aralarında dinlenebileceği personel ve doktor dinlenme odasını aktif hale geçirmek, 

AMAÇ-4:HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK, Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek, Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek, İhtiyaçlar doğrultusunda hizmetli ve sağlık personeli sayısını arttırmak, 

AMAÇ-5:HASTA,HASTA YAKINLARI,HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE YÖNETİMİ ARASINDA İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRMEK, Hastane çalışanlarına hasta hakları,vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek, Dilek şikayet kutularındaki istekleri,şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak, Hastane tanıtım broşürlerini hazırlamak,hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak

21 Eylül 2023