T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü İnebolu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü İnebolu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ek Ödeme Yönetmeliği ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Güncelleme Tarihi: 10/04/2020

Ek Ödeme Yönetmeliği ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Başhekimlik Makamı’ nca 19.03.2020 gün ve 59416990 – 903.08.02 – E.294 sayılı “Yönetmelik ve Uygulama Tebliği Hk.” konulu emir yayınlanmıştır.

İlgili emir ve ekli Ek Ödeme Yönetmeliği’ ne aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tüm hekim / uzman hekimlerimize duyurulur.

 Başhekimlik Makamı’ nın 19.03.2020 gün ve 59416990 – 903.08.02 – E.294 sayılı “Yönetmelik ve Uygulama Tebliği Hk.” konulu emri
Ek Ödeme Yönetmeliği ( 01.04.2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkmıştır. )
04.03.2020 tarihli 31058 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik - 24.03.2020 tarihli 31078 Mükerrer sayılı değişiklik işlenmiştir.docx